Privacybeleid

01

Identiteit & toegang

02

Uw rechten met betrekking tot jouw informatie

Wellicht ben je bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") in Europa. De AVG verleent mensen die onder zijn bescherming vallen specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie die door ons op de website wordt verzameld. Rentumo erkent en respecteert de AVG en deze rechten, en zal zich eraan houden, tenzij dit beperkt wordt door de geldende wetgeving. De rechten die onder de AVG vallen, omvatten onder andere:

Recht op toegang.

Dit omvat je recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over je verzamelen, en je recht om informatie te verkrijgen over het delen, opslaan, beveiligen en verwerken van die informatie.

Recht op Correctie.

Dit is je recht om correctie van je persoonlijke gegevens te vragen.

Recht op verwijdering.

Je hebt het recht, binnen de beperkingen van de toepasselijke wetgeving, om te verzoeken dat je persoonlijke informatie uit ons bezit wordt gewist (ook wel bekend als het "Recht om vergeten te worden"). Wij willen benadrukken dat als de geldende wetgeving ons verplicht om aan je verzoek te voldoen en je informatie te verwijderen, dit kan leiden tot beperkingen in het gebruik van Rentumo-diensten en mogelijk tot de beëindiging van je account.

Recht om te klagen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over onze omgang met uw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht om de verwerking te beperken.

Dit is uw recht om te verzoeken om beperking van hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden gebruikt of verwerkt.

Recht van bezwaar.

Dit is uw recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen hoe of waarom uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid.

Dit is je recht om de persoonlijke informatie die we over je hebben te ontvangen en het recht om deze door te geven aan een andere partij.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat een beslissing die een juridisch of vergelijkbaar aanzienlijk effect op je kan hebben, uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde processen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit recht beperkt kan zijn in situaties waarin de beslissing noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons, is toegestaan volgens de toepasselijke Europese wetgeving, of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Veel van deze rechten kunnen worden uitgeoefend door in te loggen en uw accountgegevens direct bij te werken.

03

Rechtshandhaving

Rentumo zal uw gegevens niet verstrekken aan wetshandhavers, tenzij dit vereist is door een gerechtelijk bevel. We zullen resoluut verzoeken van lokale en federale wetshandhavingsinstanties afwijzen wanneer zij gegevens opvragen zonder een gerechtelijk bevel. Bovendien zullen we jou, tenzij wettelijk beperkt, altijd op de hoogte stellen wanneer dergelijke verzoeken worden gedaan.

04

Beveiliging en versleuteling

Alle gegevens worden versleuteld met SSL/TLS Wanneer gegevens van onze servers naar je browser worden verzonden, worden ze versleuteld om de veiligheid te waarborgen. Ook de back-ups van de database worden versleuteld opgeslagen. Hoewel gegevens niet versleuteld zijn terwijl ze actief in onze database staan (om ervoor te zorgen dat ze direct beschikbaar zijn wanneer je ze nodig hebt), streven we er voortdurend naar om je gegevens te beveiligen op alle mogelijke manieren.

04

Verwijderde gegevens

Bij het annuleren van je account zorgen we ervoor dat er gedurende de laatste 30 dagen geen gegevens op onze servers worden opgeslagen. Bovendien wordt alles wat je tijdens de actieve periode uit jouw account verwijdert ook binnen 30 dagen definitief verwijderd. Op die manier waarborgen we dat je gegevens grondig en tijdig worden verwijderd nadat je jouw account hebt geannuleerd.

Logo Close
Thuis pictogram